Ubezpieczenie OCP – jak wybrać najlepsze?

Każde ubezpieczenie to spory koszt dla firmy transportowej, dlatego zanim  dany przedsiębiorca zdecyduje się na wykupienie polisy OCP, powinien dowiedzieć się jak najwięcej o możliwościach jakie daje, dzięki czemu będzie mógł wybrał najkorzystniejszą dla siebie ofertę.

OCP – podstawowe informacje

Dobranie odpowiedniego ubezpieczenia OCP ułatwi firmie przewozowej pracę i w razie problemów zapewni odpowiednia pomoc. Również pakiet ubezpieczeń gwarantuje bezpieczeństwo klientowi firmy transportowej, który będzie miał pewność, że w przypadku zniszczenia czy uszkodzenia transportowanych towarów, uzyska on odszkodowanie.

Standardowe ubezpieczenie OCP gwarantuje, że w przypadku zniszczenia czy uszkodzenia przewożonego towaru, ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty. Jednak nie jest to warunek niezmienny. Niekiedy firmy przewozowe decydują się na to, aby firma ubezpieczeniowa pokryła tylko część kosztów (to obniża wysokość składki).

To, co znajdzie się w umowie z ubezpieczycielem zależy w dużej mierze od preferencji danej firmy przewozowej. Ubezpieczenie OCP nie jest wymagane prawnie, więc firmy ubezpieczeniowe i przewoźnicy mają dużą swobodę w dobieraniu odpowiednich dla siebie warunków. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w umowie ubezpieczeniowej powinny się znaleźć dokładne opisy wszystkich warunków. Kluczowe jest precyzyjne opisanie zdarzeń, które ma obejmować polisa. Jeśli zdarzenia będą opisane powierzchownie, może to doprowadzić do tego, że ubezpieczyciel będzie próbował uchylić się od wypłacenia odszkodowania.

Jeśli chodzi o warunki, które powinny się znaleźć w polisie OCP, to należy je dobrać zgodnie z usługami, jakie świadczy dana firma przewozowa. To znaczy, jeśli przewoźnik specjalizuje się w transporcie specyficznego rodzaju towarów delikatnych, to kluczowe jest wykupienie polisy, która w dużej mierze skupi się na ochronie towaru, ponieważ o wiele łatwiej o jego uszkodzenie, niż w przypadku przewozu drewna czy elementów metalowych.

OCP przewoźnika – Co znajduje się w umowie?

Cena składki za ubezpieczenie zależy od tego, jakie dokładnie warunki znajdą się w umowie z ubezpieczycielem. Jednym z najważniejszych, podstawowych warunków, które zawiera umowa, to wysokość sumy gwarancyjnej, czyli wysokość kwoty, która powinna pokryć wartość przewożonego ładunku. W przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w przewozie drogich towarów, suma gwarancyjna powinna być jak najwyższa. Tylko w takim przypadku firmie opłaci się korzystanie z ubezpieczenia.

W umowie powinna znaleźć się również informacja o rodzaju przewożonych towarów. Jeśli dana firma przewozi różnorodne towary, to również warto wyszczególnić chociaż najczęściej pojawiające się rodzaje. Każda z tych informacji może się przyczynić do szybszej wypłaty odszkodowania. Należy pamiętać również o tym, że istnieją klasy towarów podwyższonego ryzyka i towary niebezpieczne, które wymagają osobnego wyszczególnienia. Nie każdy ubezpieczyciel podejmuje się ochrony tego typu towarów.

Warto zwrócić uwagę na warunki dotyczące pojazdów transportowych. Jeśli chcemy zabezpieczyć pojazdy na wypadek kradzieży towaru, to w umowie powinna znaleźć się informacja czy np. ubezpieczenie pozwala na korzystanie z parkingów niestrzeżonych. W innym przypadku ubezpieczyciel może uznać, że nie wypłaci odszkodowania, ponieważ pojazd zaparkowany był w nieodpowiednim miejscu.

Wśród innych warunków, które mogą się znaleźć w umowie, możemy wyróżnić zapis dotyczący tego, czy ubezpieczenie obejmuje również sytuacje, gdy towar jest transportowany przez podwykonawcę. W przypadku firm często ze sobą współpracujących jest to ważny punkt.

Dodatkowym warunkiem, który firma transportowa może wykupić osobno, jest zabezpieczenie przed zaistnieniem zdarzenia z winy przewoźnika, np. zniszczenie towaru przez nieodpowiednie zachowanie kierowcy, błędy wynikłe z niewłaściwej organizacji wewnętrznej firmy lub wydania przewożonego towaru osobie nieupoważnionej. Umowa może zawierać również zabezpieczenie przed wyłudzeniem towaru w wyniku oszustwa.

Popularną opcją, którą wybierają przewoźnicy transportujący towary na dalekie dystanse, jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem towaru w wyniku działalności osób trzecich, które wtargnęły i zniszczyły ładunek.

Cena ubezpieczenia OCP

Na wysokość składki za ubezpieczenie OCP przewoźnika wpływa ma wiele czynników. Głównymi, które możemy wyróżnić jest wysokość sumy gwarancyjnej. Im jest wyższa, tym wyższa będzie składka. Drugim ważnym czynnikiem jest rodzaj przewożonego towaru. Jeśli dana firma przewozi towary podwyższonego ryzyka bądź towary niebezpieczne, firmy ubezpieczeniowe podwyższają składki. Nie bez znaczenia są również same zdarzenia, przed którymi chcemy się zabezpieczyć. Ochrona przed kradzieżą z wyszczególnieniem, że obejmuje tylko kradzież mającą miejsce na strzeżonym parkingu jest tańsza, niż zabezpieczenie się przed kradzieżą w każdym miejscu. Większe prawdopodobieństwo zaistnienia danego zdarzenia podnosi cenę.