Ubezpieczenia dla firm

Wszyscy właściciele firm, którym zależy na własnym biznesie powinni liczyć się z tym, że oprócz przyszłości usłanej potencjalnymi zyskami, istnieje też ryzyko, że poniosą straty. Przedsiębiorcy każda z branż mogą napotkać na swojej drodze problemy, specyficzne dla swojej działalności, których można się spodziewać, a także takie, które mogą przydarzyć się przedsiębiorstwom w każdej branży. Do zdarzeń, które mogą spowodować straty zaliczyć można kradzież, włamanie pożar, powódź, huragan ale też wyrządzenie szkody osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenie firmy to ważny element prowadzenia działalności gospodarczej. Chroni nas przed efektami błędów popełnianych przez pracowników oraz wydarzeniami losowymi, które mogą przydarzyć się w każdej firmie. Prowadzenie działalności gospodarczej to wielkie wyzwanie i dobrze jest zabezpieczyć się wykupując ubezpieczenie dla firmy. Dobre ubezpieczenie to spokojna głowa i chroniona przyszłość.

Ubezpieczenia jako zabezpieczenie

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na szczęście można ograniczyć wybierając odpowiednie ubezpieczenie. Na szczęście na rynku istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń – jest w czym wybierać. Warto pamiętać, że większość ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest dobrowolnie podpisywanych przez właścicieli. Istnieją jednak grupy zawodowe, na które nałożono obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jak to wygląda w praktyce? Przedsiębiorstwa w tych branżach chcąc wykonywać swoją działalność są zobligowane do posiadania polisy OC. Co więcej, brak polisy OC działaności gospodarczej może skutkować w ich przypadku nawet utratą licencji. Lista jest długa i należą do niej m.in.: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, detektywi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy obrotu nieruchomościami, brokerzy oraz agenci ubezpieczeniowi, organizatorzy imprez masowych, organizatorzy turystyki, inżynierowie budownictwa, ratownicy medyczni – wszyscy oni chcąc prowadzić działalność w swoim zawodzie muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęci są także posiadacze pojazdów mechanicznych. A zatem każdy przedsiębiorca posiadający samochód, motor, rower itp. jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC każdego ze swoich pojazdów.

Ubezpieczenia przedsiębiorcy jako działalność dobrowolna

Jak już wcześniej wspomniano nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek wykupienia polisy OC. W ich przypadku jest to działanie dobrowolne. Firmy ubezpieczeniowe oferują właścicielom firm szeroki zakres ubezpieczeń – mogą oni zawrzeć wówczas umowy:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej – dotyczących szkód wyrządzonych czynami niedozwolonymi lub wynikającymi z niewłaściwego wykonania umów,  
  • ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt – wynikające z odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę poprzez wprowadzenie na rynek wadliwego produktu,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności mienia – należą do nich m.in. ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży, ubezpieczenie kredytu, ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie cargo, ubezpieczenie robót budowlano-montażowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.