Pomoc adwokata w sprawach karnych

    Usługi adwokata w sprawach karnych umożliwiają profesjonalną ochronę przed bezprawnymi lub nieuzasadnionymi zarzutami, niezgodnym z prawem wyrokiem skazującym, ograniczeniem praw i wolności. Zdarzają się sytuacje, w których podejrzanych traktuje się jak oskarżonych, przed przekazaniem sprawy do sądu a samodzielne próby rozwiązania problemu mogą nie przynieść pozytywnych rezultatów. Mając szerokie doświadczenie w pracy, adwokat specjalizujący się w sprawach kryminalnych dokładnie zbada wszystkie przedstawione dowody, przesłucha świadków w sprawie i podejmie wszelkie wymagane prawem działania. 

Pomoc adwokata w sprawach karnych

   Pomoc adwokata w sprawach karnych należy do trudnych, ale bardzo ważnych elementów dotyczących postępowania i powinien z niej skorzystać każdy już na wstępnym etapie dochodzenia. Nawet świadek może przyjść na przesłuchanie w towarzystwie adwokata, dzięki czemu będzie czuł się pewniej. Podejmowanie zdecydowanych kroków w celu rozwiązania problemu jest niezbędne w przypadku spraw karnych, pomoc prawną powinien świadczyć adwokat kryminalny. Jest to bardzo istotne, ponieważ zna on specyfikę każdego etapu dochodzenia na policji i w sądzie. Specjalista posiada wiedzę na temat zbierania dowodów świadczących na korzyść klienta. Od tego będzie zależeć przyszłość oskarżonego.

Co składa się na usługę adwokata w sprawach kryminalnych?

 • Reprezentowanie interesów klienta na wszystkich etapach procesu karnego
 • Opracowanie najskuteczniejszej strategii obrony w sądzie
 • Ochrona przed presją organów ścigania
 • Zapobieganie bezczynności organów ścigania
 • Zakwestionowanie nieuzasadnionej odmowy wszczęcia postępowania karnego.

Jakie działania może podjąć adwokat?

adwokat – sprawy karne

Udzielanie szczegółowych porad na temat postępowania karnego, a także analiza dostępnych materiałów i okoliczności sprawy w celu ochrony klienta przed niewłaściwymi krokami i zwiększenie szans na pomyślny wynik. Ponadto adwokat:

 • Wykona dokładną interpretację prawną okoliczności zdarzenia
 • Zbierze dowody konieczne do wyjaśnienia sytuacji prawnej klienta
 • Będzie służył wsparciem na wszystkich etapach postępowania od przesłuchania, prowadzenia dochodzenia i postępowania przygotowawczego. Adwokat dba o to, aby jego klient nie był poddawany presji ze strony organów ścigania, a także dokłada starań na większe szanse na przekwalifikowanie artykułu lub usunięcie zarzutów.
 • Przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty proceduralne
 • Będzie chronić interesy klienta we wszystkich instancjach sądowych, organach ścigania itp.

Praktyka kryminalna jest głównym kryterium świadczącym o doświadczeniu adwokata w tej dziedzinie prawa. Skuteczne wsparcie na każdym etapie postępowania karnego jest jedną z wielu zalet współpracy z adwokatem biegłym w sprawach karnych. Ważne jest, aby pamiętać, że dobry adwokat w trakcie swojej pracy nie korzysta z szablonów, każda sprawa jest wyjątkowa, a pomoc prawnika musi odbywa się na podstawie starannie zaplanowanej strategii.

Ochrona interesów klienta na etapie wstępnego dochodzenia

Wstępne dochodzenie rozpoczyna się od momentu wszczęcia postępowania karnego i często ma decydujący wpływ na wyrok. Rzeczywiście, na tym etapie realizowana jest zasada nieuchronności odpowiedzialności i kary, osiągana poprzez ustalenie okoliczności przestępstwa i osoby, która go popełniła. Proces identyfikacji podejrzanego obejmuje przygotowanie materiałów, które następnie staną się przedmiotem analizy na posiedzeniu sądowym.

Priorytetowe zadania adwokata na wstępnym etapie dochodzenia obejmują:

 • Ochrona praw i interesów osób, które poniosły szkodę w wyniku przestępstwa
 • Ochrona osób przed niezgodnymi z prawem i nieuzasadnionymi zarzutami, a także ograniczeniem praw i wolności.

Na tym etapie rozpatrywania sprawy może zostać rozwiązany problem odmowy ścigania osób, które nie są zamieszane w przestępstwo a także:

 • Określenie okoliczności, które posłużyły za przyczynę popełnienia przestępstwa
 • Zabezpieczenie roszczenia cywilnego i przygotowanie materiałów przedprocesowych w formie sprawy karnej do rozpatrzenia przez sąd.

  Głównymi zadaniami prawnika specjalizującego się w ochronie interesów na etapie wstępnego dochodzenia jest ścisła kontrola przejrzystości i legalności przygotowywania i przyjmowania materiałów ze sprawy. A także wszelkie działania przedstawicieli organów śledczych w procesie rozpatrywania materiałów z postępowania karnego.

Co może zaoferować adwokat?

 • Zapoznanie się z materiałami sprawy karnej
 • Gromadzenie niezbędnych informacji i dokumentów charakteryzujących tożsamość oskarżonego
 • Ochrona interesów na wszystkich etapach wstępnego dochodzenia
 • Przygotowanie petycji i pozwów
 • Opracowanie strategii obrony
 • Organizowanie spotkań z klientem podczas jego pobytu w areszcie tymczasowym
 • Odwołanie od środka zapobiegawczego.

Ochrona interesów na etapie wstępnego dochodzenia przez adwokata jest gwarancją pozytywnego wyniku procesu dla każdego klienta. W przypadku znalezienia się w sytuacji podejrzenia o uczestnictwo w przestępstwie, warto jak najszybciej skorzystać z konsultacji z adwokatem.

Dodaj komentarz